HOME / KS CONSULT / FACIAL CONTOURING / หน้าผาก

หน้าผาก

หน้าผากเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเสริมให้ใบหน้าดูงดงาม
มีมิติขึ้นได้ หน้าผากที่โค้งโหนกนูนได้สัดส่วน และสมดุล
จะทำให้สันจมูกดูได้รูปน่าชวนมองมากขึ้น การปรับหน้าผาก
ให้ได้รูปทำได้โดยการผ่าตัดเสริมหน้าผากโดยการใช้ซิลิโคน
แผ่นที่ถูกหล่อขึ้นมาเป็นพิเศษโดยใช้โมเดลจำลองกะโหลก
ของคนไข้คนนั้น ๆ (3D Customized Silicone Implant)
หรือใช้ซิลิโคนแบบสำเร็จรูป (Preform Silicone) ทำให้
ผลลัพธ์ที่ได้คือจากหน้าผากที่แบน เปลี่ยนเป็นหน้าผากที่ดูมีมิติ
รับกับรูปหน้าและสันจมูกให้ดูเป็นธรรมชาติ อีกทั้ง
ผลลัพธ์ยังคงอยู่ถาวรโดยที่ซิลิโคนไม่มีการเปลี่ยนรูป

หน้าผากเป็นส่วนสำคัญมากของใบหน้าส่วนบน การที่มีหน้าผากโหนกนูน โค้งมนได้สัดส่วนพอเหมาะ จะทำให้ใบหน้าสวยงาม
อ่อนหวานมีเสน่ห์ สมัยก่อนนิยมฉีดซิลิโคน หรือสารเติมเต็มอื่น ๆ ซึ่งระยะยาว มีผลแทรกซ้อนตามมา เนื่องจากซิลิโคนที่ฉีดเข้าไป
จะไหลลงมาที่ตา แก้ม ขมับ ทำให้ใบหน้าผิดรูปร่าง แก้ไขได้ยาก เพราะซิลิโคนถูกซึมไปตามเนื้อเยื่อ ทำให้การไหลเวียนของเลือด
และน้ำเหลืองไม่ดี สำหรับผู้ที่หน้าผากแคบหรือแบนเกินไป การทำศัลยกรรมเสริมหน้าผาก จะช่วยให้หน้าผากดูอวบอิ่ม
โค้งมนกลมกลืนได้สัดส่วน สวยงาม และไม่มีอันตรายในระยะยาว

การทำศัลยกรรมหน้าผาก ประกอบด้วย

  • การเสริมหน้าผาก
  • การกรอหน้าผาก
  • การยุบหน้าผาก