HOME / KS SERVICE / FILLER / FILLER ร่องแก้ม

FILLER ร่องแก้ม

ช่วยแก้ไขปัญหาร่องแก้ม หรือรอยลึกที่เห็นเด่นชัดขึ้น
เมื่ออายุมากขึ้น หรือผู้ที่อายุน้อยแต่มีปัญหาร่องแก้ม
เติมเต็มร่องแก้มให้แลดูอ่อนกว่าวัย เด็กลงอย่างเห็นได้ชัด

SERVICES RELATED