HOME / KS CONSULT / PLASTIC SURGERY / HYUNDAI AESTHETICS PLASTIC SURGERY

HYUNDAI AESTHETICS PLASTIC SURGERY

โรงพยาบาลฮยอนแดมีฮักที่ผสมผสานระหว่างการแพทย์และศิลปะ สร้างสรรค์เป็นความงามที่แท้จริง
การแพทย์แนวศิลปะนี้จะช่วยเสริมความพึงพอใจของลูกค้า และได้ความงามที่ดูเป็นธรรมชาติและเป็น
‘การศัลยกรรมอย่างศิลปะ’ อย่างถึงที่สุด

ไม่เพียงการศัลยกรรมง่ายๆ เช่น การขยายขนาดดวงตาให้โตขึ้น เสริมจมูกให้โด่งขึ้น
แต่ทางเราจะพิจารณาทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของคนไข้อย่างล้ำลึกที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยอย่างเป็นธรรมชาติ
เพื่อความสวยงามที่คงอยู่ตลอดไป เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สั่งสมประสบการณ์การผ่าตัดและมีเทคนิคอย่างดีในแต่ละแขนง
รวมไปถึงเทคนิคการผ่าตัดที่เป็นระบบ และการผ่าตัดเป็นไปอย่างปลอดภัย

การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมหน้าอก
X MOTIVA

การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมหน้าอก
X Despoke

การผ่าตัดตาสองชั้นแบบเย็บ

การผ่าตัดตาสองชั้นแบบกรีด

การผ่าตัดยึดแบบธรรมชาติ

โรงพยาบาลศัลยกรรม ยอนแดมีฮัก

การผ่าตัดเสริมหน้าอก เป็นการผ่าตัด
ที่ไม่ยุ่งยาก ซึ่งใช้เวลาคิดที่จะศัลยกรรม
หน้าอกไม่นานแตกต่างจากการเสริม
ความงามส่วนอื่นๆ แต่การตัดสินใจ
ผ่าตัดหน้าอกอาจจะทำให้กังวลว่าจะเป็น
พังผืดในเวลาไม่นาน ด้วยปัญหานี้จึงเป็น
เรื่องสำคัญที่ทำให้ต้องเลือกโรงพยาบาลดีๆ

โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก
มีหลากหลายเคสมาก คนไข้จะได้รับ
การวิเคราะห์อย่างประณีตและมีศิลปะ
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับ
รูปทรงหน้าอกเดิมและทรงหน้าอกใหม่
โดยจะทำให้รู้สึกว่าหน้าอกมีรูปทรง
สวยงามอย่างธรรมชาติ

โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก X MOTIVA
การผ่าตัดเสริมหน้าอก MOTIVA แท้

MOTIVA ประกอบด้วยเจลพิเศษที่มีความยืดหยุ่นและคงตัวเป็นวัสดุเสริมหน้าอก
ที่ทำให้รูปทรงของหน้าอกเข้ากับรูปร่างได้อย่างเป็นธรรมชาติ และยังเก็บความรู้สึก
จากการสัมผัสได้ดังเดิม ด้วยกระบวนการผลิตวัสดุเสริม MOTIVA ที่คล้ายรูปทรงกลม
เมื่อยืนอยู่จะเป็นทรงหยดน้ำ และเมื่อนอนรูปทรงหน้าอกจะแผ่ออก
อย่างอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด

ฮยอนแดมีฮัก
ศัลยกรรมหน้าอก
BESPOKE

เนื่องจากคนไข้แต่ละคนจะมีขนาดและ
รูปร่างหน้าอกที่แตกต่างกัน จึงทำให้
ไม่สามารถที่จะสามารถสร้าง
ความพึงพอใจในผลลัพธ์ได้ในการใช้
ขนาดแบบเดียวกันสำหรับทุกเคส

การศัลยกรรมหน้าอกที่ฮยอนแดมีฮักนั้น
จะคล้ายกับการสร้างงานศิลปะแฮนเมด
ของช่างฝีมือ ทำการให้คำปรึกษา
อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้คนไข้
เข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการทำ
เพื่อให้ได้ผลลัพท์ความพึงพอใจ
ที่มากกว่า

# Clean dry-pocket ในเวลา 30 นาที!
# FullHD ด้วยกล้องขนาดเล็ก!

ถุงเลือด – NO!
นวด – NO!
ไม่พัก รพ. – YES!

การศัลยกรรมหน้าอก หากใช้เวลาผ่าตัดที่นานสามารถทำให้มีเลือดออกเยอะขึ้น และอัตราการอักเสบหรือติดเชื้อสามารถพิ่มขึ้นได้
ดังนั้นเราจึงใช้เทคโนโลยี clelan dry-pocket เพื่อในขณะผ่าตัดจะไม่มีเลือดออก

ใช้เวลาในการผ่าตัดเพียง 30 นาที จึงไม่จำเป็นต้องมีถุงเดรนเลือดเหมือนการผ่าตัดที่อื่น

สามารถช่วยลดความเจ็บปวด หลังการผ่าตัด ดังนั้นสามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลภายในวันผ่าตัดได้ทันที

การผ่าตัดที่รวดเร็วและแม่นยำด้วยเทคโนโลยีกล้องขนาดเล็ก Full HD ของฮยอนแดมีฮัก ทำให้การผ่าตัดปลอดภัยมากขึ้น

การผ่าตัด
ตาสองชั้นแบบเย็บ

ทำการผ่าตัดภายใน 10 นาที
ที่ฮยอนแดมีฮักปรับให้เข้ากันกับรูปดวงตา
ของแต่ละคนสร้างจุด 3-4 จุดบนผิว
เปลือกตา และทำการเชื่อมเข้าด้วยกัน
อย่างเป็นธรรมชาติโดยทำการเย็บ
อย่างละเอียดที่ปลายหางตาจุดเดียว
นี่เป็นวิธีการที่ทำให้ได้ดวงตาสองชั้น
ที่เป็นธรรมชาติที่สุด

การผ่าตัดแบบกรีด
ที่ฮยอนแดมีฮัก

การผ่าตัดแบบกรีด ที่ฮยอนแดมีฮักนั้น
จะได้รับการแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านศัลยกรรมดวงตา ระยะเวลา
การพักฟื้นจะสั้นกว่า หากเทียบกับ
การผ่าตัดแบบปกติ โดยป้องกัน
การเกิดแผลเป็น รอยบวม รอยช้ำ
ให้น้อยที่สุด รวมทั้งให้ชั้นตาสองชั้น
ที่เป็นธรรมชาติ

การผ่าตัดยึด
แบบธรรมชาติ
ที่ฮยอนแดมีฮัก

ฮยอนแดมีฮัก กับวิธีเย็บยึดตาสองชั้น
แบบธรรมชาติ Hold line เหมือนวิธี
ศัลยกรรมตาสองชั้นแบบกรีดเฉพาะจุด
ที่แผลบวมออกมา
ข้อดีคือ ใช้เวลาในการรักษาแผลไม่นาน
เส้นตาสองชั้นก็ค่อยๆ เลือนหายไป
ข้อเสียคือ ไม่มีแผลให้คลายตาสองชั้น
เพื่อแก้ไข