HOME / KS SERVICE / INJECTION / MESO MELASMA

MESO MELASMA

แก้ไขปัญหาฝ้าในชั้นเมโส เป็นการกระจายของตัวยา รักษาฝ้า
กระ ลงสู่ชั้นเซลล์ที่มีปัญหา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน หน้าใสสว่างขึ้น

SERVICES RELATED